En unik personlig overfaldsalarm

 

 

 

Det produkt, der beskrives på denne hjemmeside er et igangværende udviklingsprojekt.

Projektgruppen kan kontaktes via E-mail på adressen bent@bentlis.dk 

 

 

Taxa chauffører | Nattevagter | Natteravne | Voldtægtsofre | Overfaldsofre

Fælles for denne gruppe er, at personerne ikke befinder sig på samme sted hele tiden. Positions-bestemmelsen for et overfald er derfor nødvendig, hvis hjælpen skal nå frem. Position-bestemmelsen fore­tages på to forskellige må­der. Omgående, når alar­men akti­veres, bestemmes den om­trent­lige position for over­fal­det ved at foretage en geome­trisk beregning udfra de sen­de­master, der opnår forbin­delse med Silent Alarm. I be­regningen indgår også styrken af det signal som anten­ne­ma­sten modtager. På basis af det­te kan assistancen straks sen­des af sted. Lidt længere tid, op til nogle minutter, kan det tage for enheden at få satellitforbindelse til GPS systemet, der giver en mere præcis positionsbestemmelse, som meddeles assistance køretøjet over radioen. På den måde sikres det, at hjælpen når frem så hurtigt som overhovedet muligt.

 

Transmissionen af den verbale kommunikation på gerningsstedet er her af uvurderlig betydning, både for vurderingen af hvor alvorlig situationen er, og som bevismateriale i en eventuel efterfølgende retssag. Denne gruppe af personer udsættes ofte for vold uden at der er et berigelsesmotiv, og det er da i mange tilfælde vold af særdeles grov karakter. Ofte er det unge mennesker af begge køn, og kvinder, der færdes alene, der udsættes for denne form for vold. Det er en gruppe for hvilken Silent Alarm er særdeles relevant. Det skal også pointeres at overfald af denne art ofte sker om dagen, for eksempel for kvinder der løbetræner, så har man en Silent Alarm bør man også bære den i sådanne situationer.

 

Specielt til den gruppe af personer der ikke hele tiden befinder sig på samme sted kan der leveres en tilbehørsenhed, hvis man vil være sikker på, at der opnås en god positionsbestemmelse, også i de tilfælde hvor der ikke er nogen kontakt til GPS systemet i det øjeblik, hvor alarmen udløses, f.eks. hvis man er gået ind i en bygning. Tilbehørsenheden registrerer til stadighed, i intervaller af tre minutter personens position via GPS system, og hvis alarmen udløses sendes automatisk de sidste fem registrerede positionsbestemmelser sammen med alarmsignalet. Derved vil modtage stationen få et holdepunkt for det hvor overfaldet er fundet sted. Når denne enhed ikke er indbygget i Silent Alarm, er det fordi den er afhængig af konstant strømtilførsel og derfor ville kræve regelmæssig udskiftning af batterierne i Silent Alarm.