En unik personlig overfaldsalarm

 

 

 

Det produkt, der beskrives på denne hjemmeside er et igangværende udviklingsprojekt.

Projektgruppen kan kontaktes via E-mail på adressen bent@bentlis.dk 

 

 

Produktbeskrivelse

Står man overfor en desperat bevæbnet røver eller overfaldsmand er der nor­malt ikke meget man kan gøre, hverken for at forsvare sig eller tilkalde hjælp. Med Silent Alarm kan man også i denne faretruende situation tilkalde hjælp, og det endda uden at overfaldsmanden registrerer at det er sket. Der er nemlig én ting man stadig kan, ja nogen kan ikke engang lade være med, nemlig at tisse.[1]

Silent Alarm er en lille sensor, på størrelse med et USB stik, dvs ca. 70 x 20 x 7 mm. Enheden, der er batteridrevet, indeholder en sensor der når den bliver våd, tænder for enheden, der derefter via mobiltelefonnettet sender et alarmsignal til fem på forhånd indkoderede telefonnumre. Hvis man er tilsluttet en vagtcentral, vil alarmen naturligvis gå til den, men udover det kan den gå til familiemed­lem­mer, naboer, arbejdsgiver eller venner. Enheden indeholder en mikrofon, så mod­tageren af alarmen kan følge den verbale kommunikation på stedet, og der­med vurdere situationens alvor. Også i tilfælde af en falsk alarm kan man på den måde undgå, at en større hjælpeaktion bliver startet. Når alarmen udløses vibre­rer enheden gentagne gange i fem sekunder med tredive sekunders mellemrum, således at den overfaldne kan mærke at alarmen er udløst.

Enheden anbragt i en lille pose, der er syet, eller på anden måde fastgjort indeni underbukserne eller trusserne.

I det øjeblik, hvor enheden tændes sendes via GPS en positionsbestemmelse, der vises på en computerskærm. Det kræver dog at alarmmodtageren har installeret det nødvendige software på computeren. Er alarmmodtageren en vagtcentral vil det altid være tilfældet. Man ved således ikke kun, at et overfald finder sted, men også hvor det sker, hvilket naturligvis er af afgørende betydning.

Alarmsignalet fra Silent Alarm udløses ved en kemisk reaktion og derfor bruges der først strøm fra batteriet i det øjeblik alarmen udløses. Det er derfor kun nødvendigt at kontrollere/udskifte batteriet én gang om året. Har enheden været i brug skal batteriet og den kemiske substans, der har form som en lille tablet, udskiftes. Det kan brugeren selv gøre.

 

[1]Vi har på denne hjemmeside undladt at bruge den faglige betegnelse ”at urinere” eller omskrivningen ”at lade vandet”. ”At tisse” er godt dansk, så vi håber at læseren bærer over med os for brugen af et dagligdags sprog.